TRAVABON® / TRAVABON® S

Huidbescherming tegen niet in water oplosbare stoffen

  • verhoogde beschermende werking door huidbescher-mende pigmenten
  • vergemakkelijkt de huid-reiniging door vuilbindende emulgatoren
  • met glycerine en emolliënten
  • zalf (suspensie) 
  • vetvrij
  • niet in water oplosbare stoffen 
  • sterk klevende, niet in water oplosbare vervuilingen van olie, lak, grafiet, metaalstof, roet, kleefstoffen
  • 1000-ml-softfles (V) (TRAVABON® S)

(V) = voor alle STOKO VARIO® dispensers

Het gebruik van huidbeschermingsproducten ontslaat u niet van de plicht tot naleving van de voorgeschreven beschermingsmaatregelen.

Gelieve er rekening mee te houden dat, in het kader van de bescherming van de handelsmerken, de softflessen uit het STOKO® programma enkel mogen gebruikt worden in dispensers die het merk STOKO® of ”STOCKHAUSEN” dragen.

Volgens de REACH richtlijn (1907/2006/EG) moet er geen veiligheidsinformatieblad (MSDS) worden opgesteld voor cosmetische producten (Artikel 2, 6b). Veel van de vereiste informatie heeft betrekking op chemische producten en is niet relevant voor cosmetische producten. Daarom zijn onze veiligheidsinformatiebladen opgemaakt in overeenstemming met de EU regelgeving.